Inloophuis Altena gaat stoppen wegens gebrek aan interesse

Wekelijks komen er vaak geen of slechts enkele bezoekers bij Inloophuis Altena. Inloophuis Altena heeft als motto ‘ontmoetingsplaats voor mensen met kanker en hun naasten’ en is gevestigd in De Werf in Woudrichem. Het bestuur heeft vanwege het gebrek aan belangstelling besloten te stoppen met de activiteiten.

‘De grote vraag is: Heeft Altena behoefte aan een inloophuis rondom het thema van de ziekte kanker of vinden de mensen uit Altena, die hierdoor worden getroffen, op andere wijze hun weg in begeleiding en ondersteuning’, schrijft het bestuur van Inloophuis Altena. 

‘In de maanden april en mei waren er diverse ochtenden/avonden georganiseerd met een inloop gelegenheid in combinatie met een workshop. Helaas kwamen er op deze dagen geen bezoekers. Verder terugkijkend naar de voorliggende maanden februari en maart 2022, na de verplichte corona/winterstop, maar ook naar de periode na de herstart vanaf september 2021 is er sprake van een vergelijkbaar beeld. Door de bank genomen één of twee, dan wel geen bezoekers. De enige momenten met wat meer bezoekers waren de lezingen en een enkele workshop. Maar ook hierbij niet de aantallen waarop werd gehoopt.’

Ondanks de extra publiciteit door middel van advertenties en het uitzetten van flyers bij alle huisartsen en fysio-praktijken in de gemeente, wordt niet de doelgroep bereikt die men voor ogen had bij de start van het inloophuis. In de loop van de tijd zijn er allerlei publicaties geweest met interviews in de lokale kranten en op de lokale radio, maar ook publiciteit rondom ontvangen subsidies. Dit alles heeft niet geleid tot een verbetering van de bezoekers aantallen.

Het bestuur heeft zich beraden hoe hiermee verder te gaan en de uiteindelijke keuze waar zij samen met de vrijwilligers op uit zijn gekomen, is een definitieve stop van de activiteiten. Dit alles toch met de teleurstelling dat het niet heeft gebracht, wat bij de oprichting van inloophuis Altena was verwacht en gehoopt.

Een kijkje in ons inloophuis

Agenda:

Geen evenementen gevonden!

De twee poppetjes staan voor VERBINDING en SAMEN. Onder de poppetjes is de A van Altena te herkennen maar de witte vorm die ontstaat is ook een huis. De I van inloophuis is duidelijk in het huis te herkennen.
Nieuws:

Facebook