Welkom in ons inloophuis!

Heropening inloophuis 1 september 2021

Na de opening op 15 januari 2020 is Inloophuis Altena officieel van start gegaan. Wekelijks was er, wisselend op woensdagavond en woensdagochtend, een openstelling en konden bezoekers terecht voor een gesprek met onze vrijwilligers en andere bezoekers. Deze eerste bijeenkomsten werden goed bezocht en de reacties waren positief. Echter na 6 weken kwam “corona” in Nederland en moesten we per omgaande stoppen met onze activiteiten. Ook de geplande lezingen kwamen hiermee te vervallen. Los van een korte periode medio 2020 was het de maanden daarna voortdurend niet verantwoord om weer open te gaan. 

Nu covid-19 in snel tempo aan het verdwijnen is en de samenleving weer lijkt terug te keren naar “normaal” zijn we begonnen met de voorbereidingen om in september 2021 weer open te gaan.

Voor wie en waarom

Mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten willen soms een plek waar ze even zichzelf kunnen zijn. Los van alle medische ballast. Een luisterend oor is belangrijk en ook een plek waar met gelijkgestemden contact kan worden gelegd. De gastvrouwen en gastheren hebben alle tijd en aandacht voor hun gasten, die zo even de zorgen en beslommeringen rond de ziekte kanker kunnen vergeten. Natuurlijk onder het genot van een kopje koffie of thee. Een plek voor ondersteuning.
In de gemeente Altena was zo’n plek nog niet aanwezig en was men aangewezen op de inloophuizen in de omliggende regio’s Gorinchem en Waalwijk.
Met de Samenloop voor Hoop Altena 2019 is de aandacht voor de ziekte kanker in onze regio opnieuw uitgebreid in de publiciteit gekomen. De deelname van 50 teams en ruim 1.000 lopers bewijzen dat het onderwerp leeft in Altena. In de gesprekken die we in de afgelopen maanden hebben gevoerd met de deelnemende teams, maar ook in de samenloopwinkel, lijkt de behoefte aan een ontmoetingsplaats zeker te bestaan.
Door de samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem tot de Gemeente Altena is er een nieuwe gemeente ontstaan met een zodanige omvang, dat een eigen regionale Inloophuis op voldoende steun en deelname zou moeten kunnen rekenen.

Een kijkje in ons inloophuis

Waar en wanneer

Inmiddels is Stichting Inloophuis Altena een feit en is er vanaf 22 januari 2020 gestart in een eigen ruimte in De Werf, Raadhuisplein 1 in Woudrichem.
Het inloophuis biedt wekelijks een ontmoetingsplaats aan een ieder die op enigerlei wijze in aanraking is gekomen met de ziekte kanker. Dit zal afwisselend zijn op de woensdagochtenden van 9.30-12.00 (even weken) en woensdagavonden 19.30 – 21.30 (oneven weken).
Voor meer details verwijzen wij u naar onderstaande agenda.
We onderzoeken wat het draagvlak en de mogelijkheden zijn om de openingstijden verder uit te breiden.
Voor meer info: info@inloophuisaltena.nl

Agenda:

mei 2022
Geen evenementen gevonden!

De twee poppetjes staan voor VERBINDING en SAMEN. Onder de poppetjes is de A van Altena te herkennen maar de witte vorm die ontstaat is ook een huis. De I van inloophuis is duidelijk in het huis te herkennen.
Nieuws:

Facebook