8 april: Bijeenkomst over omgaan met verlies

Als je te maken krijgt met ziekte heeft dit veel impact op jezelf en op je directe omgeving.
Plotseling krijg je te maken met een ander toekomstbeeld. Allerlei mensen, zoals professionals, maken deel uit van je leven en de keuzes die gemaakt moeten worden. Iedereen reageert op zijn eigen wijze.
Het leven, waarin de vanzelfsprekend voorbij is, zal voor altijd anders zijn. Wat betekent het leven nu? Voor jezelf en voor je naasten.
Heeft het naast verlies ook winst?
Tijdens deze interactieve bijeenkomst willen we met elkaar stilstaan bij verlies en het leven wat het nu is en verder gaat. Wat dit voor jezelf en je naasten kan betekenen.
Rijma de Ruiter van Verlies & Herstel zal als verlies- en rouwbegeleider deze bijeenkomst op 8 april leiden.
Voor meer informatie www.verliesenherstel.nl

Zie agenda.

Facebook Telegram OK.ru