Bestuur Stichting Inloophuis Altena

Het bestuur van Stichting Inloophuis Altena wordt gevormd door:

Nico van Rijswijk, voorzitter
Jenny van Mersbergen, secretaris / penningmeester
Diane Melse, algemeen bestuurslid

Facebook